เกี่ยวกับผู้เขียน

 

สิริสา บุญมนัส

สิริสา บุญมนัส หรือ ปันปัน สิริสา อยู่ที่ 45/1 หมู่บ้านสันติสุข, ถนนสุขสวัสดิ์, อำเภอเมือง, จังหวัดนนทบุรี

ปัน เกิด 10 มกราคม ค.ศ. 1995 ในเมืองนครปฐม หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ปันตัดสินใจย้ายไปอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเพื่อตามหาโอกาสในชีวิตใหม่.

จุดมุ่งหมาย ปันมีความประสงค์ที่จะสร้างสิ่งที่มีค่าและมีประโยชน์ในชีวิต โดยมุ่งหวังที่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสายงานด้านการตลาดออนไลน์ และสร้างโอกาสให้แก่ตนเองและครอบครัว.

ความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจการตลาดออนไลน์ ปันสนใจในธุรกิจการตลาดออนไลน์เนื่องจากเห็นศักยภาพที่มีในการเชื่อมโยงกับโลกออนไลน์ที่กว้างขวาง โดยเฉพาะในการสร้างรายได้และสร้างธุรกิจของตนเองผ่านการตลาดและการขายผ่านเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, และแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ. การนำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าในโลกดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกิจเป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าสนุกตามความสนใจของปันเอง